top of page

Koren International

Law Offices

Our legal expertise supports your entrepreneurship 

Voor een succesvolle overname een advocaat vinden


Een bedrijf overnemen is een zorgvuldig proces, met vaak grote financiële consequenties. Een bedrijf  kan er op het eerste gezicht aantrekkelijk en gezond uitzien, maar gedegen onderzoek is noodzakelijk om te onderzoeken of dit in overeenstemming is met de werkelijkheid. Om daadwerkelijk te beoordelen of een over te nemen bedrijf voor u een succesvolle aanvulling is voor de bestaande onderneming, moet u dieper in de boeken duiken. Zijn de activa wel echt in bezit of overgewaardeerd, en zijn de passiva niet hoger dan in eerste uit de balans blijkt. En is de winstgevendheid structureel. Allemaal vragen die bij een bedrijfsovername ter sprake komen en waarop de te betalen prijs is gebaseerd. Laat u daarom adviseren door professionals en zoek bij een overname een advocaat die hierin gespecialiseerd is. De advocaat voert voor u een legal due diligence onderzoek uit, naast het due dilligence onderzoek van de accountant, waardoor u de risico's en de waardebepaling van het over te nemen bedrijf beter kunt inschatten.

Contact Us

Our Amsterdam office:


Veemkade 298
1019 HD Amsterdam

Telefoon: 020-6692101
Fax: 020-6692235

 

 

bottom of page