top of page

Koren International

Law Offices

Our legal expertise supports your entrepreneurship 

Met een onderhands akkoord een faillissement voorkomen

 

Wanneer een bedrijf niet meer levensvatbaar is, dan stevent het al snel af op een faillissement. Hoewel de ondernemer graag anders had gezien, zal deze zelf of uiteindelijk de schuldeiseres het faillissement moeten aanvragen. Bij een faillissement zijn vele partijen betrokken en iedere partij is de verliezer. De ondernemer verliest zijn onderneming, maar ook de schuldeisers verliezen een hoop geld en ook zij kunnen hierdoor in de problemen komen. Soms kan het beter zijn om een onderhands akkoord af te sluiten en waarmee een faillissement eventueel voorkomen kan worden. Een dergelijk akkoord is met de WHOA nu ook wettelijk vastgelegd en in werking getreden.

Contact Us

Our Amsterdam office:


Veemkade 298
1019 HD Amsterdam

Telefoon: 020-6692101
Fax: 020-6692235

 

 

bottom of page