top of page

Koren International

Law Offices

Our legal expertise supports your entrepreneurship 

Herstructurering kan van levensbelang voor een onderneming zijn

 

Als een onderneming in de financiële moeilijkheden komt, is dit in de meeste gevallen niet iets van de ene op de andere dag. Vaak gaat er al een lange tijd van moeilijkheden aan vooraf. Mede door de interne werkwijze worden problemen niet of te laat opgemerkt, met grote liquiditeitsproblemen tot gevolg. Het helpt niet altijd om als ondernemer zelf te proberen orde op zaken te stellen. U bent immers vaak medeverantwoordelijk voor de huidige stand van zaken. Externe hulp bij herstructurering kan dan een oplossing zijn. Bij herstructurering wordt er een herstructureringsplan geschreven en kan er snel worden ingegrepen om ernstige gevolgen te voorkomen.

Contact Us

Our Amsterdam office:


Veemkade 298
1019 HD Amsterdam

Telefoon: 020-6692101
Fax: 020-6692235

 

 

bottom of page