top of page

Koren International

Law Offices

Our legal expertise supports your entrepreneurship 

Een conflict aandeel in Amsterdam oplossen met hulp van een advocaat

 

Als de belangen van aandeelhouders niet meer parallel lopen kan er een conflict over een aandeel of een conflict over aandelen ontstaan. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de positie van minderheidsaandeelhouders, over een aandeelhoudersovereenkomst of over verwatering van het belang van een aandeelhouder die niet kan bijstorten. Bij geschillen of conflicten over aandelen in  de vennootschap tussen aandeelhouders kan onder bepaalde omstandigheden een aandeelhouder worden uitgekocht, al dan niet gedwongen via de rechter. Het is belangrijk dat men zich realiseert dat daarbij de waarde van de aandelen pas aan het eind van de gerechtelijke procedure (die jaren kan duren) wordt vastgesteld.

Contact Us

Our Amsterdam office:


Veemkade 298
1019 HD Amsterdam

Telefoon: 020-6692101
Fax: 020-6692235

 

 

bottom of page